Tri Nove

FASADA - struktura spoljnog zida

Tri nove
  • Listele od opeke 1,4cm
  • Mrežica i lepak u 2 sloja 1cm
  • Termoizolacija kamena vuna 12cm
  • Lepak
  • Noseći zid AB/klima blok 20cm
  • Malter 1,5-2cm